🏝️Subzóny

  • Subzóny jsou doslova rezidence v rezidencích

  • Hodí se zejména pro vytváření měst nebo přidělování oprávnění do částí residence jiným hráčům

Vytvoření subzóny

  • Subzóna se vybírá stejným způsobem jako rezidence samotná (označení motykou nebo příkazem)

  • Celá oblast subzóny musí ležet v rezidenci!

  • Příkaz pro vytvoření je trochu odlišný- /res subzone <název subzóny>

  • Její název je pak ve stylu název_rezidence.název_subrezidence Např. Brno.Slatina - subzona Slatina v rezidenci Brno

Nastavování vlajek

  • Postup je podobný jako u rezidencí, jen se používá název

  • /res set <rezidence>.<název subrezidence> <vlajka> <true/false> - nastaví vlajku pro danou subzonu Např. /res set Brno.Slatina piston false - zakáže fungování pistonu v subzoně Slatina v rezidenci brno

  • /res pset <rezidence>.<název subrezidence> <hráč> <vlajka> <true/false> - nastaví vlajku pro daného hráče Např. /res pset Brno.Slatina Franta container false - zakáže hráči Franta otevírat truhly v subzóně Slatina v rezidenci Brno