🗺️Jak funguje vykreslování světa

Spawnování monster, vykreslování a aktivita chunků apod.

V tomto článku se pokusím přiblížit, jakým způsobem na našem serveru funguje vykreslování světa a s ním související spawnování monster apod.

Prioritou pro náš server je stabilní výkon při zachování hardcore obtížnosti a počtu monster v okolí hráče. Aby vše správně fungovalo, je server oproti vanille optimalizovaný. Pro pochopení je potřeba představit několik pojmů.

View distance: Dohledová vzdálenost, jak daleko hráč vidí svět, jak daleko se chunky vykreslují - v případě našeho serveru je zachován vysoký dohled, pro zachování kvality hry.

Simulation distance: Tato vzdálenost určuje, do jaké vzdálenosti od hráče probíhá v chunku aktivita: spawnování monster, spawnování golemů vesničany, běhání vesničanů, chování zvířat a dalších mobů apod. Tato hodnota má vysoký dopad na výkon serveru a proto je optimalizována.

Mob Spawn Range: vzdálenost od hráče, ve které se mobové spawnují.

Despawn range (soft): Vzdálenost od hráče, kdy se mobové tickují pomaleji.

Despawn Range (hard): Vzdálenost od hráče, kdy se mobové reálně despawnou.

Entity activation range: Vzdálenost od hráče, kdy začne být mob aktivní.

Entity tracking range: Vzdálenost od hráče, kdy mobové začnou mizet z dohledu z pohledu hráče.

Mezi všemi těmito a dalšími z pohledu hráče méně významnými proměnnými existují matematické vztahy, které určují jejich optimální hodnotu při určité serverové konfiguraci.

Pro hráče z toho tak vyplývá, že pokud stavíte farmu, bude vám fungovat maximálně v oblasti velké 64 bloků. Toto omezení je z důvodu zamezení lagování serveru načítáním zbytečně velké oblasti okolo hráče a souvisejících monster.

Místo toho je spawnování mobů cílené na blízké okolí hráče, monstra se spawnují blíže hráči, tím je hra těžší a zároveň méně náročná na výkon, jelikož ve vzdálenějších chuncích, kam hráč nikdy nedojde se zbytečně nespawnují entity a neděje se tam nic, co by server lagovalo a celá oblast dění se soustředí více na hráče.

Paradoxně to znamená, že pokud máte mobtrapku apod. čím dále od ní budete, tím méně mobů se vám v ní bude spawnovat.

Mobové se v okolí hráče spawnují v určitých intervalech a na základě řady faktorů, mezi které patří základní herní faktory jako úroveň světla nebo typ biomu, dále mob spawn range a spawn limity, které jsou v případě serveru nastaveny poměrně úměrně k obtížnosti hry.

Vše je propočítáno tak, aby se hráčům spawnoval adekvátní počet monster a hra byla vybalancovaná co nejlépe. Pokud kopírujete nějakou famu podle návodu např. na youtube, mějte na paměti, že ve videu které vidíte je nejspíše toto nastavení schválně přeboostěné, tudíž vy musíte farmu zmenšit, počítat s menšími vzdálenostmi, bližší přítomností hráče, nižšími dropy apod.

Co se týče samotného vykreslování světa, na našem serveru je předgenerovaná mapa do určité velké oblasti, na jejímž konci se možné načítat mapu dále do nepředgenerovaných chunků, což znamená, že při procházení světa se pohybujete v již vygenerovaném světě. Proto je pohyb rychlý, server to nezatěžuje a krajina okolo vás se načítá rychle.

Předgenerovaná oblast je velká celkem 25 000 000 chunků, což je v celku povrch o velikosti 6 400 000 000 bloků o celkovém radiu 40 000 bloků (-40 000 až 40 000 v X i Z souřadnicích, tedy oblast 80 000 x 80 000 bloků). Pokud běžíte za tuto oblast, komfort končí a mapa se bude generovat, což pro vás znamená pomalé načítání světa a možné lagy v chuncích, které zrovna načítáte, proto doporučujeme hrát ve vymezené oblasti.

Jedná se o zdaleka největší předgenerovanou mapu na CZ/SK scéně.

Last updated