👷Jobs - Práce

Práce

Na serveru máme klasické jobs, které hráčům slouží jako pasivní přivýdělek při hraní.

V /jobs najdete přehledné menu s jednotlivými prácemi a informacemi.

/jobs browse zobrazí seznam všech dostupných prací.

Do práce se připojíte přes menu, případně přes /jobs join název.

Práci opustíte příkazem /jobs leave.

Výdělky

Výdělky u jednotlivých prací ovlivňuje řada faktorů. Prvním faktorem je náročnost práce, ta určije základní cenu jednotlivých úkonů. Výši výdělku dále ovlivňuje počet hráčů, kteří aktuálně daný job mají, pokud má job malý počet aktivních hráčů, je na něm vysoký bonus, pokud velký počet hráčů, není tam bonus.

Dále je na serveru noční bonus 100% na výdělky, který se aktivuje automaticky přes noc.

Obyčejný hráč může mít pouze 1 job, Markrabě a Kníže 2 a Vévoda s Kurfiřtem 3 joby.

Výdělky z jobs jsou daněny 5% daní.