🏳️Vytvoření res

Vytvoření rezidence

Rezidence se vytváří tak, že se nejdříve vybere potřebná oblast (pomocí příkazů nebo dřevěné motyky), následně se pak napíše příkaz /res create <jméno rezidence>

Rychlé vytvoření rezidence

Pro rychlé vytvoření rezidence si stačí stoupnout doprostřed území, ve kterém chceme mít rezidenci. Poté rezidenci vytvoříme rovnoměrně do všech stran příkazem /res auto <nazev>.

Vytvoří se automaticky největší možná oblast.

Vytvoření rezidence pomocí motyky

  1. Vezmeme do ruky dřevěnou motyku

  2. Levým kliknutím na libovolný blok vybereme první bod

  3. Pravým tlačítkem klikněte na blok tak, aby uhlopříčka vedená mezi oběma body procházela celou oblastí, kde chcete mít rezidenci

  4. Napište příkaz /res select vert, tím se rezidence vytvoří do maximální výšky a hloubky

  5. Pak už jen napíšeme /res create <jméno rezidence>

Vytvoření rezidence pomocí příkazu

  1. Stoupneme si na místo, kde chceme mít rezidenci

  2. Pomocí příkazu /res select <x> <y> <z> zvolíme požadovanou rozlohu Například /res select 4 4 4 vybere oblast 9x9x9 kostiček kolem vás

  3. Volitelné Napište příkaz /res select vert, tím se rezidence vytvoří do maximální výšky a hloubky

Pak už jen napíšeme /res create <jméno rezidence>